HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Om het sporten HHC zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij het huishoudelijk reglement geformuleerd om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.

De sporter

🥰 De sporter houdt zich aan de door de trainer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

👩‍⚕ De sporter dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan een van de trainers van HHC.

🤓 Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

☔U dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen.

🤙 Het gebruik van een smartphone/telefoon voor o.a. bellen en het maken van beeld en audio-opnamen is niet toegestaan in de trainingsruimte.

🚭 Roken in en rondom HHC is niet toegestaan.

👨‍🏫 De sporter dient de aanwijzingen van HHC c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de sporter niet bekend is. Indien de sporter niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan een van de trainers kenbaar te maken, zodat hij/zij uitleg kan geven.

🤢 Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

📱 De sporter dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de HHC mede te delen. Dit kan gemakkelijk via de Virtuagym fitness app.

INSCHRIJVEN EN UITSCHRIJVEN TRAININGEN

Groepstrainingen
Voor alle groepstrainingen die staan op het lesrooster geld:
– inschrijven kan een maand vooruit.
– Uitschrijven voor een training moet vóór 6 uur voor aanvang van de desbetreffende training zijn, anders moet er een rit betaald worden.
– in bijzondere gevallen kan HHC er voor kiezen om een rit terug te boeken.

Personal Training
Een afspraak van de personal training kan 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet.
In overleg met de trainer wordt overlegd of de training verzet kan worden naar dezelfde week of de week erop. Is het niet mogelijk om de training bij de trainer te volgen, kan er worden gekozen voor het inhalen bij een van de andere trainers. Lukt dat niet, dan wordt de training doorberekend aan de sporter.

Vakantie
Vakanties van zowel de trainer als de sporter moeten minimaal 7 dagen van tevoren worden doorgegeven.

omgang

1. De Leden zullen zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke
wet- en regelgeving, de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het Huishoudelijk Reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door de Leden verboden zijn: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b) lichamelijk contact met andere leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van eigendommen van de
Ondernemer of andere personen.

2. De Leden zullen geen geluids- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Ondernemer.

WAARDEVOLLE SPULLEN, KLEDING, SCHOENEN EN HANDDOEK

  • Het dragen van sportkleding is verplicht.
  • Het sporten met ontbloot bovenlichaam, gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
  • Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van religieuze gronden.
  • U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen of mee te nemen naar de trainingszaal waar getraind gaat worden.
  • Het te dragen schoeisel dient bij binnenkomst gecontroleerd te worden op modder/zand of andere viezigheid. Vieze schoenen zijn niet toegestaan.
  • Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
  • HHC en zijn werknemers niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.